Naprawa baz danych


Naprawiamy uszkodzone bazy danych programów Comarch ERP.

 • Comarch ERP Klasyka
 • Firma++ (FPP)
 • Mała Firma (MF)
 • Księga Handlowa (KH)
 • Płace (PL)
 • Płace i Kadry (PiK)
 • Comarch ERP Optima
 • Comarch ERP XL

Comarch ERP Klasyka

Analiza baz danych programów Comarch ERP Klasyka zarówno w wersji standard, jak i c/s bazy danych:

 • ocena spójności logicznej bazy
 • ocena poprawności stanów początkowych i bieżących ilości oraz ich wartości
 • analiza uszkodzonych powiązań pomiędzy plikami
 • diagnostyka przyczyn uszkodzeń

Naprawy uszkodzonych baz danych w wersji standard i c/s programów Comarch Klasyka:

 • odbudowa uszkodzonych plików i naprawy struktury danych
 • odbudowa i naliczanie uszkodzonych średnich ważonych instalacjach wielomagazynowych
 • odbudowa stanów początkowych i bieżących
 • naprawa uszkodzonych powiązań pomiędzy plikami
 • naprawa nieprawidłowego "obcięcia" bazy danych
 • "przywracanie do życia" archiwalnych wersji programów

Dysponujemy bardzo doświadczonym zespołem analityków i serwisantów zajmujących się programami Comarch ERP Klasyka (dawniej CDN Klasyka) od ponad 20 lat, czyli od chwili powstania programów MF, FPP, PL, PiK i KH. Posiadamy unikalną wiedzę i własne narzędzia do analiz i napraw baz danych.

Comarch ERP Optima

Wykonujemy analizę i naprawę baz SQL programu Optima. Dodatkowo wykonujemy usługi czyszczenia baz danych z nadmiarowych danych oraz usługi kopiowania danych pomiędzy bazami SQL.

Specjalizujemy się również w „łamaniu” baz danych w trakcie roku wraz z importem danych o transakcjach i danych księgowych oraz kadrowo-placowych.

Comarch ERP XL

Wykonujemy analizę i naprawę uszkodzonych baz danych programu.